Usługi deweloperskie

Deweloper

Współpraca z władzami samorządowymi miasta Chojnów w zakresie rewitalizacji – przywracania do życia, niewykorzystanych obszarów miejskich.

Dzięki współpracy z Burmistrzem Miasta Chojnowa i Wydziałem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, na terenie miasta realizujemy inwestycje takie jak: nowe budynki mieszkalne wielorodzinne, domy jednorodzinne wolnostojące, oraz w zabudowie szeregowej. Naszym celem jest zagospodarowanie niezabudowanych obszarów miejskich, oraz doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanych przestrzeniach na terenie naszego miasta.

Poniżej przedstawiamy projekty, które nas inspirują do pracy nad rewitalizacją Chojnowa. W perspektywie czasu planujemy realizację podobnych projektów zabudowy przestrzennej miasta. Wszystkie budowy będą przeprowadzane w technologii energooszczędnej i ekologicznej.


GOTOWE PROJEKTY